Slater a Gordon yw un o gwmnïau cyfreithiol mwyaf y DU gyda 3,800 o bobl ar draws 27 o leoliadau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Mae ein tîm yng Nghymru wedi bod yn darparu gwasanaethau cyfreithiol arbenigol i'r gymuned leol am nifer o flynyddoedd ac wedi datblygu enw da gyda ymddiried ynddo.

Rydym wedi derbyn cydnabyddiaeth annibynnol fel arweinwyr ym maes anafiadau personol, esgeulustod meddygol, cyfraith cyflogaeth, cyfraith teulu ac ystod o feysydd cyfreithiol personol a busnes eraill.

Mae'r enw da hwn wedi ei adeiladu ar ein hystod o arbenigedd cyfreithiol ynghyd â'n gallu i wrando ar ein cleientiaid a sicrhau canlyniadau gorau posib. Mae ein gweithdrefnau, systemau cyfathrebu ac ymateb wedi cael eu datblygu i sicrhau ein bod yn gallu cynnig cyngor adeiladol ac atebion arloesol i’n cleientiaid.

Bydd ein cyfreithwyr sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth annibynol fel goreuon yn eu maesydd yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i atebion beth bynnag yw’r mater yr ydych yn wynebu. I weld beth y gallwn ni wneud i chi, ffoniwch am ddim ar 0800 884 0226.