Odszkodowanie przysługuje Ci, gdy:

  • Doznałeś urazu ciała, bądź uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy, w wypadku drogowym lub w innym wypadku.
  • Wypadek miał miejsce w ciągu ostatnich trzech lat.
  • Do wypadku doszło nie z Twojej winy lub gdy do wypadku doszło tylko częściowo z Twojej winy.

Mamy możliwość wystąpienia do firmy ubezpieczeniowej o odszkodowanie za:

  • Uraz ciała lub uszczerbek na zdrowiu doznany podczas wypadku.
  • Utratę lub zmniejszenie wynagrodzenia, nadgodzin, dodatków do wynagrodzenia z powodu nieobecność w pracy.
  • Utratę przyszłych dochodów z powodu utraty pracy lub z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej.
  • Koszty leczenia, rehabilitacji i opieki. Przysługuje Ci zwrot kosztów opieki nawet, jeśli opieka była pełniona przez krewnych lub znajomych.
  • Koszty podroży i inne wydatki.

Zadzwoń do nas i dowiedz się jak będziemy mogli Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami

0800 916 9046 - bezpłatny numer z tel. stacjonarnych
Zadzwoń lub wyślij sms WYPADEK pod 0800 916 9046

Kancelaria Slater and Gordon ma swoje biura i sale spotkań z klientami w Londynie, Manchesterze, Liverpoolu, Birmingham, Sheffield, Milton Keynes, Bristolu, Bramhall, Cambridge, Merseyside, Cardiff, Edynburgu, Newcastle, Hull, Derby, Wakefield i Halifax.